Sunday, November 11, 2007

Kemanisan Berumahtangga

Setiap pasangan yang berkahwin, pasti inginkan kemanisan yang berpanjangan dalam rumahtangga yang dibinanya. Persefahaman dan sikap toleransi antara suami isteri amat penting dalam memastikan kerukunan di dalam sesebuah rumahtangga.

Pelbagai masalah akan timbul baik dari segi kewangan, cara kehidupan, dan sebagainya.
Tetapi setiap pasangan haruslah bersikap terbuka dan menerima segala perubahan dengan positif.

Bagi mengekalkan kemanisan tersebut, anda boleh cuba mengamalkan sepuluh tips berikut:

1. Ciuman - Mulakan setiap hari baru anda dengan ciuman. Ciuman merupakan hadiah yang paling berharga untuk dihadiahkan kepada pasangan anda. Dengan ciuman anda akan rasa dihargai oleh pasangan anda.

2. Cincin perkahwinan - Pakailah cincin perkahwinan anda setiap masa. Anda akan berasa dekat dengan pasangan anda setiap kali melihat cincin tersebut.

3. Makan malam atau bercuti- Rancangkan makan malam atau bercuti ke tempat-tempat menarik bersama pasangan anda, sekurang-kurangnya sebulan sekali, bagi merapatkan lagi hubungan anda suami isteri.

4. Perubahan - Setiap mereka yang mendirikan rumahtangga pasti akan mengalami perubahan dari segi fizikal dan mental. Ini kerana mereka akan terikat dengan ibubapa, isteri, anak-anak, masalah kewangan, kerja dan sebagainya. Oleh itu anda perlu menerima dengan positif perubahan tersebut.

5. Adab - Dalam menjaga keharmonian berumahtangga, anda harus beradab (menghormati) pasangan anda. Adab itu perlulah dijaga, supaya tidak menyakiti hati pasangan anda.

6. Lemah-lembut dan berbudi bahasa - Bagi kaum isteri, berlemah-lembutlah dalam perbuatan dan berbudi bahasalah dalam percakapan. Suara dan kata-kata yang lembut akan membuatkan suami anda rasa disayangi.

7. Hadiah - Berikan hadiah kepada pasangan anda sewaktu hari-hari pentingnya, seperti hari lahirnya, valentine, hari ulangtahun perkahwinan dan sebagainya. Apabila anda menghadiahkan sesuatu pada hari bermakna pasangan anda, mereka akan merasakan anda sentiasa mengingati hari tersebut.

8. Senyum - Kata orang senyum itu sedekah, jadi tidak ada salahnya jika anda tersenyum pada pasangan anda setiap hari, bagi menyatakan rasa kasih dan sayang anda kepadanya.

9. Sentuhan - Sentuhan boleh menyatakan perasaan anda kepada pasangan anda. Jika anda tidak dapat meluahkan perasaan sayang anda dengan perkataan, luahkan dengan sentuhan. Pasti pasangan anda akan memahaminya.

10. Impian - Setiap orang ada impiannya, begitu juga bagi mereka yang telah berumahtangga, pasti ada impian yang masih belum tertunai. Ceritakan impian anda kepada pasangan anda, supaya dia dapat membantu anda dalam mencapai impian tersebut.Anda pasti ingin dihargai dan menghargai. Selamat mencuba tips-tips ini, semoga anda akan beroleh kemanisan yang berpanjangan dalam rumahtangga anda. Selamat mencuba!!

Thursday, October 11, 2007

Tip 8 P - Keluarga bahagia

1. P yang pertama ialah 'puji' iaitu setiap pasangan perlu saling memuji antara satu sama lain dalam semua aspek kehidupan seperti masakan atau ucapan terima kasih apabila diberi pertolongan.

2. P kedua ialah 'peluk' yang mana pasangan suami isteri hendaklah selalu peluk memeluk antara satu sama lain sekerap mungkin pada setiap hari kerana pelukan itu adalah belaian penuh kasih sayang.

3. P ketiga ialah 'penghargaan' di mana amalan memberi hadiah boleh menambah kasih sayang.

4. P keempat ialah 'perhatian' yang mesti diambil berat kerana kekurangan perhatian boleh mengakibatkan pasangan terasa diabaikan.

5. P kelima mewakili 'persefahaman' kerana sebagai manusia yang bekerjaya memerlukan pasangan lebih bertolak ansur dan memahami kerjaya masing-masing.

6. P keenam membawa maksud 'pergaulan' iaitu pasangan suami isteri mesti menjaga pergaulan masing-masing dengan orang lain bagi mengelakkannya daripada melampaui batas, menimbulkan cemburu seterusnya membawa kepada pembabitan orang ketiga.

7. P ketujuh adalah 'percutian' di mana seseorang itu perlu merancang percutian berdua-duaan dengan pasangannya di tempat yang jauh daripada kesibukan dan kehidupan rutin atau gangguan lain.

8. P yang terakhir ialah 'permohonan' iaitu doa kepada Allah supaya merapatkan kasih sayang antara pasangan suami isteri serta dijauhi daripada godaan kemewahan dan keseronokan dunia.

Ust. Siti Nur Bahyah juga menurunkan beberapa amalan doa selepas solat yang boleh merapatkan hubungan dan menimbulkan kasih sayang antara suami isteri iaitu membaca surah Al-Imran ayat ke-31 atau membacakan ayat ke-200 surah sama.

Beliau berkata, kunci kebahagiaan rumah tangga yang sebenar ialah mendekatkan diri dengan Allah.Katanya, apabila seseorang insan mengabaikan tanggungjawab terhadap agama, dia akan mengabaikan rumah tangga kerana jiwa yang kosong.

"Ketika kita jauh daripada Allah, iblis yang suka umat manusia bercerai berai akan menghampiri dan melalaikan kita daripada tanggungjawab terhadap keluarga," katanya.

Monday, October 8, 2007

Hargailah Pasangan Anda

Tips ini adalah untuk pasangan yang sah dinikahkan, bagi yang belum kahwin, boleh juga baca ,untuk tambah pengetahuan.....

1. Anggap pasangan seperti diri sendiri

Menganggap pasangan sebagai diri sendiri yang harus dihargai, dibelai, dihormati, disayangi dan dikasihi. Semua orang suka dibelai dan dikasihi apatah lagi pasangan suami dan isteri. Mengapa selepas berkahwin cinta tidak sehangat sewaktu bercinta. Inilah yang sering diabaikan oleh banyak pasangan. Pasangan anda adalah cerminan diri anda sendiri. Kemana pun anda pergi potret wajahnya perlu anda bawa bersama. Jika ini diamalkan selalu, rumahtangga akan menjadi bahagia.

2. Isteri bukan pembantu rumah

Banyak suami menganggap bahawa kerja-kerja rumah adalah tanggungjawab isteri seratus peratus. Walhal dalam Islam sendiri tidak ada hukum yang mengatakan bahawa isteri wajib melakukan kerja-kerja rumah. Cuma, ajaran Islam mengatakan bahawa wanita berkahwin yang taat dengan suami dan Tuhan, menjaga harta dan maruah suami dengan sebaik akan dijamin masuk syurga. Itu sahaja. Atas jaminan inilah ramai wanita tidak berkira dengan kerja-kerja rumah yang mereka lakukan selama ini.

3. Isteri adalah manusia

Mereka ialah kaum wanita yang penuh dengan perasaan emosi. Apabila mereka redha dan bahagia dengan setiap perkara yang mereka lakukan, maka perasaan mereka tenang dan gembira. Namun jika mereka tertekan dengan apa yang berlaku, maka emosi mereka mulai berkecamuk dan sering ingin mencari jalan keluar daripada masalah yang mereka hadapi.

4. Ingat tarikh penting

Manusia memang suka dihargai dan dikejutkan dengan pemberian hadiah oleh sesiapa sahaja apatah lagi daripada orang yang disayangi. Cukup sekadar seutas jam ataupun sehelai tudung. Jika 'budget' anda tidak mencukupi, sekuntum bunga dan sekeping kad sudah memadai.

5. Bantu ringankan tugas isteri

Suami perlu turun padang membantu isteri, jika setiap hari isteri anda bertungkus lumus memasak, membasuh dan mengemas rumah. Maka suamipun perlu membantu. Jika anda tidak mahir memasak makanan yang berat seperti lauk pauk cukup sekadar menggoreng ikan atau telur. Cuba perhatikan isteri anda yang sedang menikmati makanan yang anda masak. Tentu dia berasa gembira dan tersenyum.

6. Bawa isteri berehat

Kebanyakan suami menganggap berjauhan daripada isteri adalah suatu kebebasan baginya. Kerana isteri tidak dapat menghidu apakah yang dilakukan di belakangya. Kini, anda cuba terbalikkan situasi ini. Sentiasa bawa isteri berjalan-jalan dan berehat di tempat-tempat peranginan misalnya

7. Ciuman khas untuk isterimu

Cuba anda tanya diri sendiri bilakah kali terakhir anda mencium dahi isteri anda ketika dia berehat setelah begitu penat bekerja. Tahukah anda ciuman anda di dahi atau kucupan di bibirnya dapat menghilangkan segala kepenatan dan tekanan pada dirinya hari itu. Begitulah kuatnya kuasa ciuman suami kepada isteri.

8. Beri pujian kepada isteri

Jangan lokek memberi pujian kepada isteri dengan mengatakan dia cantik dan kemas. Pujian ini penting untuk menaikkan semangat isteri tatkala semangatnya hilang dan luntur.

9. Dengar pendapat isteri

Suami isteri perlu sering bertukar-tukar pendapat tidak kira taraf pendidikan atau profesionalisme mereka. Isu-isu semasa boleh dijadikan sebagai 'ice-breaking' . Kemudian, berbincanglah tentang hal rumahtangga dan masa depan. Suami boleh bertanyakan pandangan isteri tentang problem kerjanya.

10. Penuhi hajat isteri

Bukan semua hajat isteri boleh dipenuhi oleh suami. Bukankah pemberian itu melambangkan habawa anda adalah suami yang amat menghargai pengorbanan isteri.

Selamat menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan seikhlasnya. .........

Wednesday, October 3, 2007

10 TIP MEMILIH PASANGAN

Kebanyakan da r ipada rumah t angga r un tuh yang bermasalah se jak
ha r i per tama t ak l a i n t ak bukan ada lah ke rana kedua - dua orang yang
te r l i ba t t e r s a l ah p i l i h pasangan , i t u s aha ja .
P i l i han pa sangan h idup anda ada lah l eb ih pent ing da r i apa j ua
yang anda l a kukan untuk membahag i akan rumah t angga anda . I t u mungk in
buny inya sepe r t i mudah s aha ja d i l a kukan , te tap i anda akan
t e r ke ju t dengan pera tu san t i n gg i o rang yang t i dak s aba r s aba r
melang sungkan perkahwinan seh ingga mereka t i dak menumpukan masa dan usaha yang
d ipe r l ukan untuk membuat keputu san yang ba i k .
J i ka anda i n g i n memas t i kan perkahwinan yang memuaskan dan
berkeka l an , t imbangkan f ak to r - f ak to r ber i ku t :

1. TEMPOH MASA PERKENALAN.

Ka j i an menun jukkan bahawa pasangan yang t e l ah berkena lan se l ama
dua t ahun a tau l eb ih kesemuanya l eb ih berpua s ha t i dengan perkahwinan
berband ing pasangan yang berkena lan da lam j angka masa yang l eb ih
pendek . Apab i l a pa sangan ber sed i a mengamb i l kepu tu san yang
mel iba tkan perkahwinan se l epa s hanya berkena lan se l ama beberapa
bu lan , kepu tu san i t u kebanyakannya l eb ih berda sa r kan khaya l an dan
ku rang berda sa r kan hak i ka t .

2. MEMIL IH PASANGAN SENDIR I

Orang se r i ng memi l i h pasangan semata mata untuk menggemb i rakan
o rang l a i n - ayah , i bu a tau ke rana orang menyu ruh mereka berkahwin .
Te tap i amat pent ing aga r orang yang hendak kahwin i t u send i r i
gemb i ra dengan p i l i hannya . Keputu san anda hendak lah d ibua t
bera sa skan keper luan dan imp ian anda send i r i . Anda j uga pa tu t
mendenga r pendapa t s ahaba t handa i dan kaum ke lua r ga dengan
t e l i t i , t ap i j angan s ampa i b ia r kan o rang l a i n memi l i h pasangan h idup
anda .

3. HARAPAN YANG T IDAK WAJAR TENTANG PERKAHWINAN

Kebanyakan r umah t angga gaga l ke rana t i dak mendapa t apa yang
mereka imp i kan sebe lum berkahwin . Rama i l e l ak i dan wan i t a memasuk i a l am
perkahwinan dengan s angkaan bahawa pasangan mereka akan memenuh i
semua kepe r l uan mereka dan bahawa pera saan r omant i k mereka semasa
ber c in ta akan keka l abad i . Sebena rnya rumah t angga yang bahag i a
memer lukan beg i tu banyak usaha , ke saba ran dan ke tabahan .

4. MASALAH KEPER IBADIAN DAN T INGKAH LAKU

Keper i bad i an dan t i n gkah l a ku t i dak akan h i l ang apab i l a anda
berkahwin . J i ka t e rdapa t c i r r i - c i r i keper ibad i an dan t i n gkah l a ku
pa sangan anda yang men imbu lkan per soa l an , sepe r t i cemburu , panas
ba ran , t i dak ber tanggung jawab, t i dak j u ju r dan deg i l . Tanya d i r i
send i r i s ama anda s anggup untuk menghab i s kan masa anda seh ingga
ke akh i r haya t untuk menangan i masa lah i n i . Nyata seka l i , j i k a
pasangan yang da lam per t imbangan i t u menghadap i masa lah dadah , kak i boto l
dan sebaga inya , anda sepa tu tnya memas t i kan masa lah i t u te l ah
d i se le sa i kan j auh l eb ih awa l sebe lum perkahwinan anda .

5. BANYAK PENGALAMAN HIDUP

Pemi l i han pa sangan h idup mel iba t kan r ama lan ten tang baga imana
anda berdua akan h idup ber sama sepan jang t ahun t ahun akan da tang .
Penga laman d i s i n i bukan bermak sud us i a . Penga l aman yang d i l a l u i
t i dak bergan tung dengan us i a se seo rang . Penga laman l e l ak i dan
wan i ta mengha rung i su sah senang ber sama amat bermakna da lam perhubungan .
J i ka bo leh l a l u i waktu waktu su sah dan senang ber sama pa sangan
anda . Amb i l con toh yang mudah s a j a ,m i sa lnya mela lu i l a l u l i n t a s yang
se sak , j a l an j a l an kampung yang becak . Dar i s i t u d ia akan
menun jukkan s i apa d i r i n ya yang sebena rnya .

6. BAYANGAN ORANG YANG ING IN ANDA KAHWINI

Bayangan i n i t i dak anda seda r i pada umumnya , namun i a amat
mempenga ruh i anda . Bayangkan dengan j e l a s s i f a t - s i f a t o rang yang
i n g i n anda kahwin i . F i k i r l ah dengan pan jang dan menda lam t en tang
f ak to r - penamp i l an , kep in ta ran , pend id i kan , ke rohan i an dan
sebaga inya . Pemik i r an bawah seda r anda bo leh menghantu i se sua tu
hubungan . Berpegang l ah pada bayangan anda i n i , j i k a t i dak anda
akan meng ing inkan o rang l a i n bua t se l amanya .

7. PASANGAN YANG BERS IFAT SEAKAN AKAN DIR I ANDA

Pa sangan yang mempunya i te r l a l u banyak perbezaan s i f a t nya ,
akan memer lukan usaha ya ng l eb ih untuk memas t i kan r umahtangga
yang d ib ina keka l bahag i a . Leb ih banyak memer lukan t o l e ran s i dan
pemahaman . Tak r ama i pasangan mampu ber t i ndak sebeg in i .

8. MEMPUNYA I C ITA C ITA YANG SE IR ING

J i ka o rang yang anda kahwin i berc i t a c i t a j auh l eb ih r endah a tau
l eb ih t i n gg i da r ipada anda , mungk in anda berdua akan kecewa.
masa lah akan t imbu l j i k a anda beru saha mendak i puncak ke jayaan te tap i
pasangan anda t e l ah berpua s ha t i dengan apa yang t e l ah anda
berdua mi l i k i . Pe rbezaan s i f a t mungk in menar i k ha t i ke t i ka sedang
melama r, t e tap i i a akan menyebabkan banyak kekecewaan sepan jang
perkahwinan .

9. KEBOLEHAN BERKOMUNIKAS I

Kebo lehan berkomun ika s i s anga t pen t i ng demi kebahag i an r umah
t angga Kese jah te raan perkahwinan bergan tung kepada t ahap komun i ka s i
suami i s t e r i . Ada lah pen t i ng kedua dua pasangan menguasa i kemah i r an
ber tu tu r dan mendenga r. Banyak r umah t angga hancu r ke rana mas ing
mas ing t i dak panda i menya takan has ra t mas ing -mas ing dengan ca ra
yang bo leh d i te r ima o leh pa sangannya . Has ra t d ipendam t anpa komun i ka s i
berke san .

10. KEBOLEHAN MENYELESA IKAN PERTEL INGKAHAN

Pasangan perlu tahu yang mereka berkemampuan untuk menyelesaikan
pertelingkahan sebelum mereka berkahwin . Jika pasangan tidak tahu
cara yang berkesan untuk menangani perselisihan pendapat antara
mereka , Rumah tangga mungkin akan runtuh . Banyak rumah tangga-
runtuh kerana suami isteri tidak tahu menangani perbezaan diri mereka berbanding sebab sebab lain . Amat perlu menilai kemahiran
perdamaian masing-masing sebelum berkahwin .

Sekadar Panduan ! ! !

Sunday, September 30, 2007

Falsafah perkahwinan menurut Islam

Di dalam al-Quran dijelaskan bahawa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu bahawa Dia jadikan bagi kamupasangan hidup agar kamu mendapatkan ketenangan/kebahagiaan bersamanya.Kemudian Allah ciptakan di antara kamu berdua mawaddah dan rahmah."

(Surah al-Rum, ayat 21)


Alam ini terasa indah kerana Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Ada siang,ada pula malam. Ada tempat yang subur, ada pula yang tandus. Ada gunung-ganang yang tinggi tapi ada juga lembah dan lurah yang dalam. Ada lelaki dan ada pula perempuan. Allah menciptakan pasangan untuk manusia agar mereka dapat hidup seiring sejalan, berbahagi suka dan duka serta tetap bersama dalam melayari kehidupan yang penuh dengan onak, duri, dugaan, tentangan dan cabaran demi mencapai satu matlamat mendapatkan keluarga sakinah mardatillah.

Selain ketenangan di dalam pernikahan, Allah juga menciptakan mawaddah dan rahmah di hati suami dan isteri. Sebahagian ahli tafsir membezakan makna mawaddah dan rahmah ini. Bagi mereka, mawaddah adalah rasa cinta berdasarkan syahwat kemanusiaan, iaitu keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri yang akan melahirkan dan mengembangkan keturunan manusia. Mawaddah atau keinginan untuk melakukan hubungan suami isteri ini ada hadnya seiring dengan umur manusia itu sendiri. Apabila seorang lelaki telah berumur 60-70 tahun dan perempuan berumur 50 tahun, mawaddah ini akan berkurangan. Maka, pada saat inilah Allah akan menimbulkan rahmah atau kasih sayang yang suci murni di hati pasangan
berkenaan.

Menurut Prof Dr Hamka, rahmah lebih tinggi kedudukannya daripada mawaddah sebab ia kasih mesra di antara suami isteri yang bukan lagi berasaskan keinginan syahwat, sebaliknya rasa kasih sayang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak berbatas.
Pada masa ini mereka bukan lagi berfikir mengenai tongkat ali, Viagra dan ubat-ubat lain bagi mengembalikan kekuatan tenaga batin tetapi yang mereka inginkan adalah mengisi hari-hari akhir ini dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya secara bersama-sama.

Mereka juga berusaha memberikan contoh yang baik, teladan dan nasihat kepada anak cucu supaya mereka tidak salah dalam memilih jalan hidup di dunia yang penuh dugaan ini. Inilah hakikat rahmah itu.

Melihat kes yang terjadi di negara kita, di mana dilaporkan sudah banyak terjadi pasangan tua yang berpisah kerana ingin bernikah dengan yang lebih muda, maka dapat dikatakan bahawa terjadi krisis rahmah dalam perkahwinan hinggakan hubungan
seks menjadi matlamat. Pada saat ini, seakan-akan Allah hanya memberikan kepada kita mawaddah tetapi mencabut nikmat rahmah. Akibatnya, kes-kes seperti di atas semakin menjadi-jadi dan kebahagiaan rumah tangga semakin jauh.

Allah akan menurunkan rahmah di dalam satu keluarga apabila keluarga berkenaan dibina atas niat mencari keredaan Allah. Oleh sebab itu, di dalam proses membina satu rumah tangga, Rasulullah memberikan bimbingan kepada umat Islam agar memilih Pasangan kerana empat prinsip, iaitu kecantikan, keturunan, kekayaan dan agamanya. Akan tetapi Rasulullah memberatkan agar agama menjadi keutamaan.

Ada kalanya orang memilih pasangan kerana kecantikan dan kekayaan sehingga mereka lupa bahawa kecantikan dan harta bersifat sementara. Begitu juga dengan keturunan dan nasab tidak selamanya menjamin kebahagiaan. Oleh sebab itulah, Rasulullah menyuruh memilih pasangan kerana agama sebab kekurangan dalam rupa, harta dan nasab atau keturunan akan disempurnakan oleh agama.

Wanita yang beragama akan timbul di wajahnya kecantikan yang lahir dari jiwanya dan menyinari segenap tubuhnya, bukan kecantikan palsu yang diselaputi solekan. Wanita yang beragama juga akan melahirkan sifat qana'ah, iaitu berasa cukup dengan yang mereka miliki dan tidak terlalu memaksa diri untuk mencapai sesuatu. Sifat inilah yang dikatakan oleh ahli tasawuf dengan kekayaan yang sebenarnya.

Agama pula membezakan seorang manusia dengan manusia yang lain, bukan kerana keturunan dan kedudukan seperti firman Allah yang bermaksud: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa."

Oleh itu, keluarga yang dibina atas dasar agama ini akan memiliki matlamat yang jelas. Bagi mereka, hidup di dunia ini hanyalah satu jalan menuju kehidupan akhirat yang abadi sehingga apa pun yang mereka lakukan dalam keluarga itu tidak keluar daripada tujuan asal untuk mencipta keluarga sakinah yang diredai Allah dan berjuang untuk menegakkan agama Allah dalam semua aspek kehidupan mereka.

Dalam keluarga Islam, hubungan yang dihalalkan melalui pernikahan itu bukan sekadar memenuhi hawa nafsu semata-mata tetapi ia satu ibadah yang bertujuan melahirkan generasi atau zuriat yang soleh. Keluarga yang soleh ini akan melahirkan masyarakat yang soleh dan akan menjadi asas
bagi negara yang soleh, bertamaddun dan berwawasan. Konsep pernikahan seperti inilah yang membezakan manusia dengan haiwan.
Salah satu cara terbaik ialah dengan menanamkan kesedaran kepada masyarakat mengenai hakikat atau falsafah pernikahan dalam Islam sebagai alat mencipta keluarga sakinah, bukan sekadar memenuhi keperluan syahwat semata-mata. Pengisian nilai-nilai agama sangat diperlukan dalam sebuah keluarga agar memiliki matlamat yang jelas dalam mengisi sebuah perkahwinan.